Ηλεκτρολογία και Διάγνωση

ilektroligia2

Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες και την διάγνωση τεχνικών προβλημάτων, το συνεργείο μας διαθέτει Τεχνικό Διάγνωσης (Διαγνώστη), πιστοποιημένο από την Mercedes-Benz Ελλάς σύμφωνα με τα πρότυπα του εργοστασίου:

  • Διαθέτουμε τα απαραίτητα διαγνωστικά μηχανήματα
  • Διαθέτουμε τα τεχνικά εγχειρίδια και την βιβλιογραφία που απαιτείται
  • Διαθέτουμε τα αντίστοιχα ηλεκτρικά σχέδια
  • Αναλαμβάνουμε επισκευές σε οροφές και κουκούλες
  • Αναλαμβάνουμε επισκευές και καθαρισμό σε δέρματα και ταπετσαρίες.